I foråret 2010 kunne tandlægerne Knut Ingemann og Bodil Andersen tage et helt ny klinikhus i brug.

 

Klinikken er beliggende i den tyske Buchholz, og Danish Healthcare Design leverede inventar til behandlingsrummene,

steril, kontor, lager samt personalekøkkenet.

Eksempler